Herken je de volgende vragen?


Wie ben je?         

Wat wil je?    Wat kan je?    Wat weet je?    Wat droom je?         

Wie ben je NU?


imagesCARE7OQ2Iedereen komt wel eens in een situatie terecht waarin deze vragen opdoemen. Situaties ten aanzien van leven, relaties en werk. Om antwoorden te vinden is bezinning en heroriëntatie nodig. Als coach stimuleer ik de klant mogelijkheden (of vermogens) te gebruiken, die in potentie aanwezig zijn. 

 

 

Ieder mens is uniek, ieder mens heeft potentieel

De waarneming van jouw motieven en mogelijkheden wordt helder. Oude patronen kunnen worden ontmaskerd en grenzen kunnen worden verlegd. Het wordt makkelijker andere keuzes te maken en verantwoordelijkheid voor het eigen handelen te nemen.

Als coach ben ik waardevrij, empathisch, respectvol, betrokken en resultaatgericht. Het is mijn intentie om de klant verantwoordelijkheid te laten voelen voor het eigen traject.


 

Concrete veranderingen: Verandering in denken, voelen en doen. Zelfrealisatie

Als coach ga ik uit van een authentieke, vrije, zelfbewuste en zelfgestuurde ontwikkeling. Mijn werkwijze is op de toekomst gericht en sluit aan op de concrete context.

 

 

 

Carina C3, ook voor begeleiding op het gebied van:

- Stressreductie en werkdrukhantering

 
strand
- Re-integreren en herstellen bij burn-out en 
  stressgerelateerde klachten- Persoonlijke ontwikkeling


- Loopbaanbegeleiding